Logo Luns • Van der Velden Advocaten

Robin Venema is sinds 1 maart 2023 verbonden aan Luns Van der Velden Advocaten. Zijn meestertitel in het strafrecht behaalde hij in 2020 aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie heeft hij praktijkervaring opgedaan door stages te lopen bij verschillende advocatenkantoren in Utrecht en Amsterdam. Daarnaast adviseerde hij rechtzoekenden voor de Rechtswinkel Utrecht en was hij eindverantwoordelijk voor de advisering binnen de sectie ‘Overheid & Strafrecht’.

Na zijn afstuderen is hij als (senior) gerechtsjurist gaan werken voor de strafsector van de rechtbank Midden-Nederland. In die hoedanigheid heeft hij gewerkt aan allerhande strafzaken: van (grote en kleine) geweldsincidenten en vermogensfeiten, tot overtredingen van zeden-, opium- en verkeerswetgeving. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op de rekestenraadkamer (o.a. beklagprocedures tegen beslaglegging en afgifte van DNA, alsmede bezwaarprocedures tegen omzettingen van opgelegde taakstraffen) en de economische strafkamer (o.a. vuurwerkdelicten en feiten die betrekking hebben op (het vervoer van) lachgas).