Logo Luns • Van der Velden Advocaten

Tobias Vernooij is sinds 1 februari 2023 werkzaam bij Luns Van der Velden Advocaten. Als juridisch medewerker ondersteunt hij de advocaten van het kantoor bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In 2023 heeft hij zijn bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn bachelor programma heeft Tobias verbreed door minorvakken te volgen op het gebied van internationaal (straf)recht, beroepsethiek en advocatentuchtrecht. Aansluitend aan de bachelor is hij gestart met de masteropleiding Strafrecht aan dezelfde universiteit.

Gedurende zijn studie heeft hij praktijkervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland en werkzaamheden verricht voor het Juridisch Spreekuur Gedetineerden. Op deze wijze heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van slachtofferrechten en gedetineerden juridische hulpverlening geboden in verschillende penitentiaire inrichtingen.