Logo Luns • Van der Velden Advocaten

Rechtsgebieden

Indien u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, raden wij u aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Het kan zijn dat u wordt aangehouden of uitgenodigd voor verhoor door de politie. Wij kunnen u vanaf het begin van de procedure adviseren over uw positie. Vervolgens kunnen wij met u de aanpak van uw strafzaak bespreken en u in de verdere procedure bijstaan.

Indien u een uitnodiging ontvangt voor een gesprek met de officier van justitie (TOM zitting) of wordt gedagvaard voor de rechter, neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen dan voor u de stukken van het dossier opvragen bij de betreffende instantie en zullen de bespreking dan wel de zitting volledig met u voorbereiden. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat er in uw zaak getuigen moeten worden gehoord, wij kunnen dit dan voor u in gang zetten. Onze advocaten hebben veel ervaring met zittingen bij de politierechter, de meervoudige strafkamer, de militaire strafkamer en de economische politierechter. Wij staan ook cliënten bij in hoger beroep procedures bij de Gerechtshof of de Hoge Raad

Hieronder treft u per rechtsgebied meer informatie. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst.

Strafrecht

Wij zijn gespecialiseerd in strafrechtzaken. U kunt onder andere bij ons terecht wanneer u wordt verdacht van een geweldsmisdrijf (mishandeling, openlijk geweldpleging, doodslag, moord), een vermogensdelict (diefstal, heling, fraude, oplichting), brandstichting, mensenhandel, een opiumdelict (voorhanden hebben of handel hard- of softdrugs), een zedenmisdrijf (ontucht, verkrachting) of verkeersstrafrecht (rijden onder invloed, dood door schuld in het verkeer).

Jeugd(straf)recht

Indien uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit kunnen wij de belangen van uw kind behartigen. Het kan zijn dat uw kind is aangehouden of wordt uitgenodigd voor verhoor bij de politie of om te verschijnen bij een gesprek met de officier van justitie. In al deze gevallen heeft uw kind een gespecialiseerde advocaat nodig. Meerdere advocaten binnen ons kantoor zijn gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en volgen daar jaarlijks cursussen voor.

Verkeersstrafrecht

Op het moment dat uw rijbewijs is gevorderd wegens een verkeersovertreding (snelheidsovertreding of alcohol of drugsgebruik), kunnen wij een procedure voor uw starten om uw rijbewijs terug te vragen. Ook kunnen wij u bijstaan wanneer u voor de rechter dient te verschijnen indien u wordt verdacht van het rijden onder invloed of van het veroorzaken van een ongeval met (ernstig) letsel of de dood tot gevolg.

Detentierecht

Wij hebben veel ervaring met het bijstaan van (jeugdige) gedetineerden in een klachtprocedure in het Huis van Bewaring of de Penitentiaire Inrichting of een Justitiële Jeugdinrichting, alsmede tijdens de (hoger beroeps) procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Slachtofferzaken

Een aantal van onze advocaten heeft zich mede gespecialiseerd in het verlenen van bijstand aan slachtoffers in strafzaken. Zij gebruiken daarbij hun kennis en ervaring als strafrechtadvocaat en kunnen u als geen ander begeleiden en uitleg geven over de strafrechtprocedure. Ook kunnen zij namens u een verzoek tot schadevergoeding opstellen en u helpen met het uitoefenen van uw spreekrecht. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: https://www.slachtoffer-advocaten.nl/

Internationaal strafrecht

Binnen ons kantoor zijn meerdere advocaten ook gespecialiseerd in uit- en overleveringsprocedures. De overleveringsprocedure is een aparte procedure die wordt gevoerd bij de rechtbank in Amsterdam. Uw advocaat zal u uitgebreid informeren over het proces.

Psychiatrisch patiëntenrecht / wvggz en wzd

Annemarie van der Velden, Noor Luns en Oscar Bolluyt staan al jaren patiënten bij die in het kader van de wvggz of de wzd gedwongen worden opgenomen met een zorgmachtiging of een rechterlijke machtiging.