Logo Luns • Van der Velden Advocaten

David Dekker is sinds 2019 verbonden aan Luns • Van der Velden Advocaten en behandelt hoofdzakelijk commune-strafzaken. Hij rondde de master Strafrecht af aan de Universiteit Leiden. Verder werkte hij als juridisch raadgever bij Juridisch Spreekuur Gedetineerden in verschillende penitentiaire inrichtingen.

Voordat hij strafrechtadvocaat werd, liep hij stages in de advocatuur bij een groot én middelgroot strafrechtkantoor in Amsterdam en bij de Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechterlijke instantie in strafzaken. Binnen deze functie heeft hij veel kennis opgedaan over de afwegingen die een rechter maakt. David kan hierdoor goed inschatten waar de juridische kansen liggen in een zaak.

Ongeacht de omvang van de zaak en ongeacht de complexiteit, benut David alle mogelijkheden om cliënten van dienst te zijn. Hij bouwt de verdediging op: vastberaden en tot het einde. Hij schrijft zijn stukken bondig en zeer precies en laat weg wat geen waarde heeft. David Dekker is in het rechtsgebieden register ingeschreven op het hoofdrechtsgebied strafrecht.